Jdi na obsah Jdi na menu
 


Usnesení V. sjezdu OSH konaného 19. dubna 2008 v Benešově u Prahy

19. 4. 2008

usnesení V. sjezdu OSH,

   konaného 19. dubna 2008 v Benešově u Prahy

Sjezd OSH schválil :

1.   Zprávu o činnosti OSH za období od minulého sjezdu OSH

2.    Zprávu revizní komise ke zprávě o činnosti OSH a zprávu revizní komise o činnosti RK OSH

3.    Upravené základní dokumenty OSH, Stanovy OSH, Program OSH, Finanční řád  OSH a Jednací řád OSH

 Sjezd OSH zvolil :

         revizní komisi OSH ve složení :

1.  Nohová Ivana      ZO Hradec Králové      počtem hlasů 134

2.  Titzl Oto, Ing.      ZO Rakovník              počtem hlasů 115

3.  Zabák Květoslav  ZO Olomouc               počtem hlasů  72

         náhradníky :

1.  Pražák Josef              ZO Brno                  počtem hlasů  57

2.  Lang Boleslav, Ing.    ZO Děčín                počtem hlasů  39

3.  Šmíd Jan                   ZO Pardubice          počtem hlasů  21

4.  Peňáz Lubomír          ZO Brno                  počtem hlasů   1

Sjezd vyjádřil důvěru:

1.     předsednictvu OSH ve složení:

         za Jihočeský kraj               Hošna Jiří, Bc.  

               za Jihomoravský kraj        Stejskal Roman 

za Karlovarský kraj           Machka Daniel

za Královéhradecký kraj    Oberreiter Z.J.  

za Liberecký kraj              Juřík Zdeněk                 
za Moravskoslezský kraj   Rój Jiří

za Olomoucký kraj           Grézl Lubomír, Bc.

za Plzeňský kraj                Papoušek Petr, Bc.

         za Středočeský kraj          Jílek Jiří                   
         za Ústecký kraj
                 Mühlfeit Vladimír, JUDr. 
         za Kraj Vysočina              Havlíček Libor 

za Pardubický kraj            Pazourek Milan

za Zlínský kraj                  Neuwirthová Martina, Ing.

2.       předsedovi OSH :             Z.J. Oberreiterovi

         3.       1. místopředsedovi OSH : Z. Juříkovi

         4.       místopředsedovi OSH :     R. Stejskalovi

         5.       revizní komisi OSH ve složení:

předsedovi RK OSH   I. Nohové

členům RK OSH  O. Titzlovi, K. Zabákovi

Sjezd OSH vzal na vědomí :

         1. referáty hostů

         2. zprávu mandátové komise

         3. vystoupení delegátů

Sjezd uložil :

         1.       předsednictvu OSH :

a)      zpracovat písemně novelizované základní dokumenty v úplném znění a zaslat je do ZO v elektronické i tištěné podobě.

b)      zaslat k evidenci na MV úplné znění základních dokumentů OSH

c)       plnit Program OSH

d)                informovat ministra vnitra, GŘ HZS a předsedu ČMKOS o průběhu
a závěrech sjezdu.

e)                vést jednání s MV a GŘ o navýšení početních stavů v přímém výkonu služby

f)                 aktivně se podílet na přípravě prováděcích předpisů k zákonu
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků

g)                 k zabezpečení poslání odborových orgánů ve smyslu zákona
č. 361/2003 Sb., o služebním poměru příslušníků bezpečnostních sborů prohloubit součinnost OSH, NOSP, OS státních orgánů a organizací, GŘ HZS ČR a MV ČR

        

2.       delegátům sjezdu :

a)                informovat členy v ZO o průběhu a výsledcích sjezdu.

b)                propagovat členství příslušníků a zaměstnanců HZS ČR v OSH

c)                propagovat VPF a Nadaci policistů a hasičů

Sjezd OSH si vyhrazuje

právo iniciovat změny služebního zákona ve prospěch příslušníků HZS ČR a změny ZP ve prospěch zaměstnanců HZS ČR

V Benešově dne 19. dubna 2008.

Podpisy členů návrhové komise: Lubomír Grézl, Bc.  …………………………………..

                                                     Martina Neuwirthová, Ing. …………………………...

                                                     Milan Pazourek  ………………………………………

                                                     Roman Stejskal  ………………………………………